image banner
Nghị quyết 06/2023/NQ- HĐND ngày 18/7/2023 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố
Nghị quyết 06/2023/NQ- HĐND ngày 18/7/2023 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.
4.3.1 Phan cap QL tai san cong (06-2023-NQ-HDND).pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0