image banner
Danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính phục vụ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023.
DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH PHỤC VỤ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2023.
Căn cứ Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023 tại thành phố Hải Phòng và Công văn số 1846/SNV-CCVC ngày 09/8/2023 của Sở Nội vụ về việc đăng tải công khai danh mục tài liệu phục vụ kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023. Sở Tài chính đăng tải danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính theo danh sách đính kèm. DM tai lieu chuyen nganh tai chinh 2023.xlsx
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0