image banner
Trả lời kiến nghị vướng mắc về khấu trừ tiền đã ứng trước để đền bù GPMB khi thực hiện Dự án của Công ty TNHH Toàn Mỹ

Trả lời kiến nghị vướng mắc về khấu trừ tiền đã ứng trước để đền bù GPMB khi thực hiện Dự án của Công ty TNHH Toàn Mỹ:

    a. Kiến nghị của doanh nghiệp: 

Doanh nghiệp khi thuê đất đã ứng trước tiền ra bồi thường, nhưng không được khấu trừ vào tiền thuê đất. Công ty kiến nghị xem xét giải quyết cho doanh nghiệp theo mức giá hiện nay 

    b. Ý kiến trả lời của Sở Tài chính:

Căn cứ các quy định của pháp luật về ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào nghĩa vụ tài chính; Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan tại thời điểm Công ty thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (Do Công ty TNHH Toàn Mỹ cung cấp), Sở Tài chính có Công văn số 398/STC-QLNTNS ngày 15/02/2022 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc hoàn trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng của Công ty TNHH Toàn Mỹ; Đồng thời theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 549/VP-ĐC4 ngày 28/3/2022, Sở Tài chính đã có Công văn số 946/STC-QLNTNS ngày 31/3/2022 trả lời và đề nghị Công ty TNHH Toàn Mỹ thực hiện nghĩa vụ về tài chính đất đai theo quy định.

Bùi Thị Mai Hương
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0