image banner
Trả lời kiến nghị về việc tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tại số 21 Lương Khánh Thiện với Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng của Công ty Cung ứng lao động Hải Phòng

Trả lời kiến nghị về việc tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tại số 21 Lương Khánh Thiện với Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng của Công ty Cung ứng lao động Hải Phòng:

 

    a. Kiến nghị của doanh nghiệp: 

    (1) Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty.

    (2) Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Cục thuế thu tiền đất theo đúng quy định để Công ty không phải nộp tiền qua trung gian là Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà.

    (3) Đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà với ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 21 Lương Khánh Thiện cho Công ty Cung ứng lao động Hải Phòng.

 

    b. Ý kiến trả lời của Sở Tài chính:

    Đối với nội dung kiến nghị 1 và 2, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế có trách nhiệm trả lời Công ty Cung ứng lao động Hải Phòng theo đúng quy định. Riêng đối với nội dung Công ty Cung ứng lao động Hải Phòng có ý kiến đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà tiếp tục kí Hợp đồng thuê nhà với ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 21 Lương Khánh Thiện, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với đề xuất được tiếp tục sử dụng nhà thuê, chủ trương của UBND thành phố trong việc kiểm tra, rà soát toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước đã có các Văn bản chỉ đạo cụ thể. Việc Công ty Cung ứng lao động Hải Phòng đề nghị được tiếp tục thuê nhà tại số 21 Lương Khánh Thiện là không có cơ sở để thực hiện. 

Ngoài ra, UBND thành phố đã có Văn bản 4182/UBND-GT2, 5086/VP-XD1 ngày 24/7/2023 và 8226/VP-XD1 ngày 30/11/2023 giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà chủ động có Văn bản trả lời các doanh nghiệp khác nếu có nội dung kiến nghị tiếp tục được thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Trường hợp Bên thuê nhà không thực hiện việc bàn giao nhà, thiết lập đầy đủ hồ sơ pháp lý trong việc quản lý, sử dụng nhà thuê và thực hiện các thủ tục tố tụng để thu hồi nhà thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định.

Với những nội dung nêu trên, Sở Tài chính đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà có Văn bản gửi Công ty Cung ứng lao động Hải Phòng, trả lời những nội dung kiến nghị theo quy định.

Bùi Thị Mai Hương
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0