image banner
Trả lời kiến nghị về việc hoàn trả số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất ngoài chỉ giới thuê đất thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất đèn hình và cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp điện tử tại xã Lê Lợi, huyện An Dương của Công ty Cổ phần Điện tử tin học viễn thông

Trả lời kiến nghị về việc hoàn trả số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất ngoài chỉ giới thuê đất thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất đèn hình và cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp điện tử tại xã Lê Lợi, huyện An Dương của Công ty Cổ phần Điện tử tin học viễn thông:

    a. Kiến nghị của doanh nghiệp: 

Kiến nghị của doanh nghiệp về việc hoàn trả số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất 32.102,1m2 ngoài chỉ giới thuê đất thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất đèn hình và cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Điện tử tại xã Lê Lợi, huyện An Dương như sau:

- Kiến nghị hoàn trả số tiền đã bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đối với phần diện tích 32.102,1m2 ngoài chỉ giới thuê đất với số tiền 1.034.294.000 đồng.

- Kiến nghị hoàn trả số tiền hỗ trợ lỡ vụ cho 53 hộ dân có đất canh tác tại khu vực thực hiện Dự án với số tiền 59.880.000 đồng.

- Kiến nghị hoàn trả kinh phí san lấp mặt bằng đối với diện tích 32.102,1m2 ngoài chỉ giới thuê đất và san lấp làm đường gom khu công nghiệp, với số tiền đề nghị hoàn trả 717.905.000 đồng.

- Kiến nghị hỗ trợ lãi suất ngân hàng đối với tổng số tiền đã đầu tư.

- Kiến nghị về phương thức hoàn trả: 

+ Đề nghị Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Hải Phòng chịu trách nhiệm ứng tiền để hoàn trả cho Công ty cổ phần Điện tử tin học viễn thông, số tiền tạm ứng được tính theo diện tích đất đang sử dụng nhân với giá trị bình quân m2 đất theo tổng số tiền được hoàn trả đối với phần diện tích 23.778,1m2 đơn vị đang sử dụng trên tổng diện tích 32.102,1m2

+ Xem xét nguồn kinh phí để hoàn trả cho Công ty đối với diện tích 8.324,0m2 còn lại.

     b. Ý kiến trả lời của Sở Tài chính:

Theo báo cáo rà soát của UBND huyện An Dương và Công ty cổ phần điện tử tin học Viễn thông qua nhiều văn bản thì nội dung kiến nghị của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở số tiền Công ty đã chi trả cho các hộ dân thông qua UBND huyện An Dương và UBND xã Lê Lợi. Tuy nhiên về hồ sơ chi trả, theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường năm 2003) thì hiện tại về hồ sơ phương án bồi thường và chứng từ chi trả (bản gốc) của Dự án không còn được lưu trữ làm căn cứ đối chiếu. Cụ thể: 

- Về số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng: Hồ sơ gốc đã bị thất lạc, các hồ sơ do Công ty cung cấp chỉ là bản photo có dấu treo của Công ty.

- Về số tiền hỗ trợ lỡ vụ cho 53 hộ dân: không có Giấy biên nhận chi trả tiền cho các hộ dân có xác nhận của Công ty và UBND xã Lê Lợi. 

- Về việc san lấp mặt bằng đối với diện tích 32.102,1m2 ngoài chỉ giới thuê đất và san lấp làm đường gom khu công nghiệp: chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép Công ty san lấp đối với phần diện tích này.

Đối với số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Công ty cổ phần điện tử tin học Viễn thông đã chi trả cho phần diện tích 32.102,1m2 ngoài chỉ giới thuê đất theo phương án được cơ quan có thẩm quyền lập; không có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền. Do vậy, không có cơ sở xem xét việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với doanh nghiệp. Đồng thời, không có căn cứ để xem xét sử dụng nguồn ngân sách để thực hiện chi trả các khoản kinh phí theo kiến nghị của doanh nghiệp. 

Theo thực trạng quản lý, sử dụng diện tích 32.102,1m2 của Công ty cổ phần Điện tử tin học viễn thông đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do UBND huyện An Dương báo cáo và trên cơ sở đề xuất của chính quyền địa phương: Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng là đơn vị đang được giao quản lý, sử dụng phần diện tích lớn nhất (23.778,1m2) sẽ có trách nhiệm ứng tiền để chi trả các khoản kinh phí theo kiến nghị của Công ty cổ phần Điện tử tin học viễn thông. 

Theo ý kiến của đại diện Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng tại cuộc họp ngày 17/02/2023 với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện An Dương: Doanh nghiệp đồng ý ứng tiền để chi trả các khoản kinh phí theo kiến nghị của Công ty cổ phần điện tử tin học Viễn thông đối với phần diện tích 23.778,1m2 do đơn vị đang quản lý, sử dụng; trên cơ sở các Sở, ngành tham mưu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hoàn trả theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở nội dung thống nhất của các Sở, ngành và đại diện Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng tại cuộc họp ngày 17/02/2023, Sở Tài chính đã có Văn bản số 1134/STC-GCS ngày 28/3/2023 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty cổ phần Điện tử tin học Viễn thông như sau: 

“1. Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (đơn vị hiện đang sử dụng diện tích 23.778,1m2 /32.102,1m2 đất) đồng ý việc ứng kinh phí chi trả số tiền Công ty cổ phần Điện tử tin học viễn thông đã chi trả thực tế cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích 23.778,1m2 đang sử dụng. 

2. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Giao Ủy ban nhân dân huyện An Dương kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường do Công ty cổ phần Điện tử tin học Viễn thông cung cấp đối với diện tích 23.778,1m2; báo cáo, đề xuất phương án bồi thường, hoàn trả (bổ sung) cho doanh nghiệp (nếu có) trong trường hợp có đầy đủ căn cứ và hồ sơ, chứng từ. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Hướng dẫn UBND huyện An Dương về việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) đối với diện tích 23.778,1m2 của Công ty cổ phần Điện tử tin học Viễn thông thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất đèn hình và cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp tử tại xã Lê Lợi, huyện An Dương; thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm hiện tại theo quy định. 

+ Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận về số liệu phương án bồi thường, chi trả của Công ty cổ phần Điện tử tin học viễn thông do UBND huyện An Dương lập, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.”

Bùi Thị Mai Hương
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0