image banner
Trả lời kiến nghị về việc bố trí kinh phí thanh toán nợ tiền thuê nhà của các cơ quan, đơn vị và các Hội đặc thù thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng

Trả lời kiến nghị về việc bố trí kinh phí thanh toán nợ tiền thuê nhà của các cơ quan, đơn vị và các Hội đặc thù thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng:

    a. Kiến nghị của doanh nghiệp: 

    Đề nghị bố trí kinh phí thanh toán nợ tiền thuê nhà của các cơ quan, đơn vị và các Hội đặc thù thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2023.

 

    b. Ý kiến trả lời của Sở Tài chính:

    Ngày 01/6/2023, Sở Tài chính đã có Văn bản số 2163/STC-TCHCSN báo cáo, đề xuất UBND thành phố và ngày 17/7/2023, UBND thành phố có Văn bản số 4902/VP-TC2 thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản trên. Theo đó, kinh phí thanh toán nợ tiền thuê nhà của các cơ quan, đơn vị và các Hội đặc thù thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện như sau:

    - Về thanh toán nợ tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị và các Hội đặc thù thuộc sở hữu nhà nước đến ngày 30/04/2022: Đã được bố trí trong dự toán thu chi ngân sách năm 2024 tại Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố, số tiền: 20.000.000.000 đồng (Mục 64, Phần II, Biểu số 04 đính kèm Quyết định 4288/QĐ-UBND).

    Sau khi Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng có văn bản đề xuất, Sở Tài chính sẽ thực hiện quy trình xem xét, rà soát, tổng hợp, báo cáo, trình UBND thành phố phân bổ kinh phí thanh toán nợ tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị và các Hội đặc thù thuộc sở hữu nhà nước đến ngày 30/04/2022.

    - Về kinh phí phát sinh nợ tiền thuê nhà của các cơ quan, đơn vị và các Hội đặc thù từ ngày 01/5/2022 đến 31/12/2022, số tiền 2.181.708.271 đồng, giao Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng khẩn trương đôn đốc, thu nợ tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Bùi Thị Mai Hương
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0