image banner
Kiến nghị thứ tư – Trả lời kiến nghị về việc bố trí từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho người dân được sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng của Hiệp hội doanh nghiệp Quận Kiến An

Kiến nghị thứ tư – Trả lời kiến nghị về việc bố trí từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho người dân được sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng của Hiệp hội doanh nghiệp Quận Kiến An:

    a. Kiến nghị của doanh nghiệp: 

    Đề nghị thành phố cần bố trí nguồn ngân sách ổn định thường xuyên lâu dài, hỗ trợ cho người dân được sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng.

 

    b. Ý kiến trả lời của Sở Tài chính:

    Hiện  nay thành phố đang bố trí ngân sách hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và hỗ trợ lãi suất vay đầu tư xe buýt.

- Căn cứ hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND thành phố ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2312017/QĐ-UBND.

- Nguyên tắc hỗ trợ:

Kinh phí hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt = Tổng chi phí chuyến xe (đã tính lợi nhuận) – doanh thu (thu vé xe buýt);

Hỗ trợ 50% lãi suất vay để đầu tư mua sắm xe buýt tính trên số tiền vay và thời hạn vay thực tế; thời gian được hỗ trợ lãi suất vay là thời gian cho vay nợ của ngân hàng nhưng không quá 05 năm.

Trên cơ sở nguyên tắc và căn cứ hỗ trợ nêu trên, hàng năm Thành phố đều bố trí nguồn ngân sách ổn định thường xuyên hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xem buýt, cụ thể:

+ Năm 2022 hỗ trợ 46 tỷ đồng, bao gồm: Kinh phí hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là 44,83 tỷ đồng, hỗ trợ 50% lãi suất vay để đầu tư mua sắm xe buýt là 1,17 tỷ đồng.

+ Năm 2023 hỗ trợ 56,25 tỷ đồng, bao gồm: Kinh phí hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là 54,87 tỷ đồng, hỗ trợ 50% lãi suất vay để đầu tư mua sắm xe buýt là 1,38 tỷ đồng.

+ Năm 2024, dự toán hỗ trợ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và hỗ trợ lãi suất vay để đầu tư mua sắm xe buýt là 62,5 tỷ đồng.

Như vậy, ngân sách thành phố đều đã bố trí ổn định và có tăng hàng năm để hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt công cộng thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải  hành khách công cộng bằng xe buýt.

 

Bùi Thị Mai Hương
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0