image banner
Hệ thống văn bản ngành Tài chính
 • Thông tư số 34/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023

  14/06/2023

  Thông tư số 34/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

 • Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023

  14/06/2023

  Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

 • Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023

  14/06/2023

  Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

 • Thông tư số 29/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023

  06/06/2023

  Thông tư số 29/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015

 • Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023

  31/05/2023

  Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

 • Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023

  31/05/2023

  Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.

 • Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023

  05/05/2023

  Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023

 • Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023

  23/03/2023

  Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT0BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 • Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023

  23/03/2023

  Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

 • Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022

  23/03/2023

  Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0